Tjänster

Vi erbjuder förutom projektledning, produktion och försäljning av Utställningslösningar ett antal tjänster som har ett direkt samband med produktionen.

 

*Originalproduktion

Vi kan om du så önskar hjälpa till att ta fram bra digitala original till dina produktioner. Detta oavsett om det handlar om att hjälpa till med helheten eller bara detaljer.

*Logistik

Vi producerar relativt ofta till kunder som har ett antal kontor på olika håll i landet eller i världen. Då kan vi ordna så att vi löser utskick enligt lista. En hantering som underlättar för dig som kund.

*Montering

Ibland uppskattar våra kunder att få hjälp med montering inför en mässa eller annat event. Vi kan då på löpande räkning hjälpa till att bygga på plats.

*Fotografering

Om du behöver ta bilder till dina utställningar eller av andra skäl så kan vi hjälpa till att ordna med fotografering. Antingen genom att vi tar bilder till bra pris, eller så förmedlar vi tjänsten till professionell fotogram med egen studio.