B2B/ Byråer

Vi arbetar mycket med byråer och andra "förmedlare".

Pålitlighet, erfarenhet och hög servicenivå är några av de egenskaper som brukar vara särskilt uppskattade när vi arbetar med byråer och andra företag som inte själva är slutkunder. Med många års erfarenhet och en inställning till service som bygger på långsiktighet är Exponera en perfekt samarbetspartner för de företag som vill känna att allt bara fungerar.  När affärsrelationen löper på så brukar vi även i denna grupp arbeta med en ÅF-rabatt.


Eftersom vi erbjuder hela kedjan med produktion, försäljning och även logistik för att rätt saker skall vara på rätt plats i rätt tid. Flyter samarbetet så att du kan lägga din energi på kreativiteten och kommunikationen i budskapet eller vilket som du är din egentliga specialitet.  


-Samarbetet flyter helt enkelt på, snabbt och enkelt!