Pop Up Magnetic

Pop Up Magnetic

Svängd eller Rak bildvägg!

Pop Up Magnetic är i dag en standard för stora bildväggar vid events och presentationer. Få lösa delar i kombination med en lätt och stabil konstruktion hjälper dig att skapa stor uppmärksamhet med obrutna fondväggar. Väljer du att komplettera systemet med en Screen Holder, kan du dessutom visa rörliga bilder vilket stärker det tryckta budskapet. Beställ den gärna med disken Case & Counter.

Klicka här för mer produktinformation om Pop-Up Magnetic.

Klicka här för Monteringsanvisning.

Kontakta oss för mer information.